Kallelse till Årsstämma 2019

Kallelse till Årsstämma Nynäshamns Golf AB

Härmed bjuder styrelsen för Nynäshamns Golf AB in alla aktieägare till den årliga stämman

Datum: 28 mars

Tid: 19:00

Plats: Körunda Golf & Konferens Hotell

Bifogat finner ni möteshandlingarna

 

Handlingar finns att tillgå vid kansliet från och med den 14 mars.

Kommentarer