Medlemmar i Handicapkommittén

Senast ändrad 2017-06-14

Sammankallande:   Mats Bengtsson

Medlemmar:               Alexander Sjölander, Annette Runsten, Benita Nilsson, Bo Nilsson och Johanna Hultman

 

Handicapkommittéens uppgifter.

Informera medlemmarna om vikten av att registreta ronder på Min Golf om man vill ha ett så rättvisande handicap som möjligt. Detta kan bland annat ske i Puttar & Slag, redovisningar på årsmöten eller vid andra träffar.

Medlemmen ska i första hand spela sig till sin egen handicap, men ibland kan det hända att det finns anledning för handicapkommittén att göra en större och snabbare justering än vad som kan ske genom registrering av eget spel. Det kan vara medicinska skäl (sjukdom eller skada av mer bestående art eller ett långt speluppehåll).

Ta emot önskemål från enskilda medlemmar som vill få sin handicap justerad.

Kommittén tar ta fram relevant underlag och tittar på de motiv som medlemmen lagt fram.

Därefter fattas beslut om ev justering.

Genomföra den Årliga (enskilda) handicaprevision enl de regler som SGF ger ut. Ska vara klar senast den 31 januari.

Uppkommer diskussion om en spelare (medlem) har ett rättvisande handicap (har ett handicap som speglar hens aktuella spelstandard), ska även detta tas upp av handicapkommittéen.

Ta fram lämplig statistik (uppdelat) för att på sikt kunna utvärdera medlemmarnas handicap-förändring och med det som underlag utveckla klubbens verksamhet.

Lämna rapport till GK vid deras styrelsemöte.

 

Alla punkterna ska följas upp, analyseras och ligga till grund för ev framtiden förändringar.

Ta fram underlag för verksamhetsberättelse och skicka till ordförande.

 

Handicapkommittéen ska vara allsidigt sammansatt.

Det innebär att den bör bestå av både kvinnor o män, olika åldrar, olika handicap, personer med olika ”mål med sitt golfspel” (tävla på ”elit nivå”, klubbtävlingar, par-tävlingar, spela med kompisar, resa o spela golf, mm), nybörjare o de som spelat länge, mm.

 

Namn  Hcp Adress Född år Mobil Mailadress
Mats Bengtsson 21 Rosenvägen 37, NYNÄSHAMN 1952 073-310 95 60 mats.ch.bengtsson@comhem.se
Alexander Sjölander 3 Körundavägen 10, ÖSMO 1995 073-513 98 42 alleballe19@gmail.com
Annette Runsten 27 Lyngsta 19, ÖSMO 1962 070-856 86 64 annette.runsten@gmail.com
Benita Nilsson 22 Storbygården 6, NYNÄSHAMN 1960 076-888 20 42 nemenoj@hotmail.com
Bo Nilsson 13 Järnåldersringen 615, SÖDERBY 1949 072-571 81 43 bo.nilsson1@comhem.se
Johanna Hultman 19 Sands Backar 12, NYNÄSHAMN 1968 076-776 15 70 johanna.hultman@svenskakyrkan.se