Nytt handicapsystem (WHS) 2020

Senast ändrad 2019-03-15

 

Sammanfattning

Sex stora handicapsystem i världen går samman i ett världshandicapsystem
Bra för spelet golf och speciellt för den resande golfaren.

Hur kan golfaren göra WHS ännu bättre?

• Registrera så många handicapronder som möjligt (både bra och dåliga) redan 2019 och framåt. De kan komma att vara ett underlag för din nya världshandicap

World Handicap System (WHS)

Information om den nya världshandicapen kommer steg för steg.
Några få detaljer är fortfarande på diskussionsstadiet.
Vissa delar kommer att vara valfria för de olika länderna.
Häng med på SGFs hemsida: www.golf.se/varldshandicapsystemet

 Här nedan finns lite av den information som ni kan hitta på SGFs hemsida.
Men det finns ännu inga regler utgivna, så det kan ske ändringar.

Några av nyheterna:

  • Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senaste blir spelarens handicap.
  • För att en formsvacka inte ska kunna höja en spelares handicap alltför mycket på kort tid finns ett tak, en maximal höjning under en tolvmånadersperiod.
  • Slagspel och poängbogey är spelformer som gäller för handicapronder. Här kan dock länderna göra egna utvidgningar och godkänna någon ytterligare spelform.

 Det enda golfspelaren behöver göra är att ta reda på sin spelhandicap för den aktuella banan, spela ronden och registrera scoren efteråt. Resten sköter datorn och spelarens aktuella handicap syns i datasystemet Min Golf, precis som det fungerar idag.

 Eftersom världshandicapsystemet bygger på snittscorer är det viktigt att golfaren redan nu registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Ju bättre underlag, desto mer riktig handicap får spelaren 2020.

 Befintliga registrerade ronder i Min Golf kommer att användas för att beräkna spelarens handicap inom det nya systemet. Antalet tillgängliga registrerade ronder är viktiga för beräkningen. Därför rekommenderas alla golfare att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf under 2019 – både bra och dåliga – för att systemet ska kunna beräkna en så rättvisande handicap som möjligt. Ju fler ronder som finns tillgängliga, desto mindre kommer din handicap att påverkas vid övergången till det nya systemet 2020.

 Detaljerad information om hur det nya systemet fungerar för nya och befintliga golfare presenteras senare. Men i korthet får nya golfspelare en handicap efter att ha registrerat ett minimalt antal golfronder. Tanken är att skapa en enklare väg in i golfen för nya golfspelare. Handicapen försvinner inte om golfaren har varit inaktiv under en period och den maximala handicapen blir 54.

 Systemet träder i kraft 2020. Dessförinnan kommer SGF att göra ett omfattande arbete med kommunikation och utbildning av både klubbadministratörer och golfspelare samt systemanpassning och testning av Golfens IT-system och Min Golf.

 Svenska Golfförbundet står helhjärtat bakom det nya världshandicapsystemet. SGF har varit direkt involverade genom att vi har haft en av de europeiska platserna i den 20 personer stora kommitté som arbetat fram den nya modellen (Birgitta Ljung, ledamot av Svenska Golfförbundets regelkommitté).

 Om spelaren inte har 20 handicapronder registrerade när vi går över till världshandicapen kommer en annan formel användas som är anpassad till hur många handicapronder som finns registrerade. Exakt hur dessa formler kommer att se ut är ännu ej beslutat. 

Världshandicapsystemet kommer inte att ha några handicapgrupper, så de försvinner. Alla spelare oavsett handicap kommer då att kunna registrera sällskapsronder som handicapgrundande, inklusive nuvarande handicapgrupp 1 med hcp 4,4 och lägre. 

Fler detaljer inför ändringen 2020 kommer att presenteras efter hand.

”Det är viktigt att du redan nu registrerar så många handicapronder som möjligt”