Årlig handicaprevision

Senast ändrad 2020-03-09

Med anledning av att vi den 1 mars 2020 införde världshandicap (WHS) kommer det inte längre att genomföras någon Årlig (enskild) handicaprevision, detta eftersom världshandicapsystemet utgår från ett snitt och därmed uppdateras löpande utifrån spelstandard.

Handicapkommittén ska dock årligen göra en manuell genomgång av medlemmarnas handicap med hjälp av rapporter som finns i GIT Online.

Mer exakt hur detta kommer att göras återkommer vi till när vi läst de nya handicapreglerna och bestämt hur vi i Nynäshamns GK ska gå till väga.