Köpa/Sälja Aktie

Här kan du som vill köpa eller sälja en aktie få in dina kontaktuppgifter.

Observera att vi inte på något sätt involverar oss i själva affäruppgörelsen utan endast förmedlar kontakten mellan köpare och säljare.

Vi vill dock göra er uppmärksamma på att ansvaret ligger hos köparen att kontrollera att det inte finns en skuld till Aktiebolaget (en skuld till bolaget medför att spelrättsbeviset är ogiltigt). Säljaren kan inte göra sig skuldfri genom att enbart sälja sin aktie. Skulden måste vara reglerad innan försäljning. Så länge man äger en aktie är man skyldig att betala som lägst Passiv medlem. Ring gärna till kansliet så hjälper vi dig, 08-524 305 91.

 

Säljes 

Namn E-post Telefon
Christian Lindström christian.p.lindstrom@ericsson.com 070-3062677
Björn Wahlund bjorn.wahlund@live.se 070-5617195
Johannes Karlsmyr johannes.karlsmyr@gmail.com 070-3975828
Michael Ohlsson permio59@gmail.se 070-6518940
Helena Stein helena.stein@hotmail.se 073-0644217
Lars Andersson lars.a.andersson@ericsson.com 070-5197461
Fredrik Isberg fredrik.isberg@telia.com 073-0520120
Inga Kamlin inga.kamlin@gmail.com 070-2343289
Anneli Tjernsten anneli.spring@gmail.com 070-1697097
Eric Petersson eric@agitta.se 070-6206715
Olov Hamilton olov.hamilton@tyrens.se 073-2746066
Göran Nyström goran.nystrom@vinge.se 070-7143091
Åke Pilquist pilquist@bredband.net 073-9170807
Kerstin Asping Löfgren (2 aktier) kerstin.aspinglofgren@gmail.com 070-8502551
Lars af Schmidt lars.af.schmidt@telia.com 073-9417177
Agneta af Schmidt aafschmidt@telia.com 073-9417177
Michael Mathisen mickemathisen@gmail.com 070-7161236
Britt Johansson brillanbritt@gmail.com 070-5103810
Christer Alkelöw (flera aktier) christer@alkelow.com 073-5131548

 

Köpes

Namn  E-post Telefon
Björn Lind bjornes-el@telia.com 070-2200666
Joel Biresack joel.biresack@gmail.com  
Hans Nilsson-Tuorda hans.nilsson-tuorda@sbff.se 070-4933211
Hasse Wiberg hasse@familjenwiberg.se 070-6963220
Magnus Måhlgren magnus@kerstinstaxi.nu 073-5264835
Stefan Jonsson jonsson.steffe@live.se 072-5017005
Oliver Knutsson oliver.knutsson@gmail.com 073-9255599