Synpunkter/Önskemål

Redigerad 2020-03-05

En av tävlingskommiténs huvuduppgifter är att arbeta för ett tävlingsutbud som uppskattas av alla samt lockar fler till att delta i tävlandet samt att tävlingarna genomförs på enligt de regler som finns.

För att detta ska ske behöver vi veta vad ni tycker och önskar, vi behöver både saklig ros och ris samt era förslag på förändringar eller förbättringar.

Ordets makt är stor men inte i detta fallet ! Skriv ner det vi vill framföra enligt nedan annars är risken väldigt stor att "glöms bort".

  • Synpunkter/önskemål framförs via SMS till berörd tävlingsledare eller

         via mail till:  info@nynashamnsgk.se med ärendemening -Tävlingskommittén