Medlemmar i Veterankommittén

Syfte

En verksamhet som ger föreningens veteraner möjlighet att spela tävlingsgolf under ordnade former.

Sträva mot att skapa en atmosfär både på och utanför banan som ger ökad trivsel och gemenskap.

Genom formell och informell utbildning i regelkunskap och ”golfvett” öka rättvisan, minska irritationen på banan och därmed förbättra trivseln.

 Veterankommittén

Ernst-Åke Nylander          0704 95 44 35    ernst.nylander@telia.com

Knut Krantz                        0737 52 01 55

Lars Lundberg                    0760 23 50 85    lars-lundberg@hotmail.com