Private Sponsor Club

Senast ändrad 2019-12-17

 

Hej PSCare

Det mycket lovvärda initiativet med Private Sponsor Club, PSC, läggs ner från 2020 i sin nuvarande form. Det är inte helt enkelt att hantera resursen på ett sätt enligt intentionen, skapa något som inte bör ingå i den ordinarie driften av golfbanan. 

Under åren har PSC bekostat mer informativa teeskyltar, bolltvättar tillgängliga för samtliga tees. Det sista är en tryckluftkompressor för sko och vagnrengöring. Skorborstningsmaskin, klubbrengörare på alla Par 3 sam en varningsklocka till Sjögärdes 4an. 

Gruppen som ansvarat för att samla upp idéerna om hur resursen kan tillgodose ursprungstanken har kört fast och känner att de inte kan leva upp till intentionen.

Då det finns medlemmar som kan bidra med penningmedel och andra med material och även ”know how” så finns det potential för framtida krafttag. 

Vi tror att det vore bättre att fokusera mot ett mer konkret mål, som exempelvis enkla vattentoaletter istället för våra Bajamajor eller en kiosk som är mer tillgänglig än dagens lösning. 

Kvarvarande medel överförs ”i ny räkning” för den framtida modellen.

Mer konkret information kommer under våren.  

Körunda 2019-12-14 

Bo Nilsson och Lars Svedman