Välkommen till handicapkommitténs sidor!

Handicapkommittéens uppgifter. 

Informera medlemmarna om golfens handicapsystem och om vikten av att registrera ronder på Min Golf om man vill ha en så rättvisande handicap som möjligt. Detta kan bland annat ske i Puttar & Slag, redovisningar på årsmöten eller vid andra träffar.

Medlemmen ska i första hand spela sig till sin egen handicap, men ibland kan det hända att det finns anledning för handicapkommittén att göra en större och snabbare justering än vad som kan ske genom registrering av eget spel. Det kan vara medicinska skäl (sjukdom eller skada av mer bestående art) eller ett långt speluppehåll. Då kan man kontakta Handicapkommittén. 

Årlig översyn av medlemmarnas handicap med hjälp av de rapporter som går att ta ut ur GIT Online. Ska vara klart senast den 31 januari.

Uppkommer diskussion om en spelare (medlem) har ett rättvisande handicap eller inte (har en handicap som speglar hens aktuella spelstandard), ska även detta tas upp av handicapkommittén.

Besvara frågor från andra klubbar som kontaktar oss och har frågor eller synpunkter på någon av våra medlemmars handicap.

Handicapkommittén ska vara allsidigt sammansatt.
Det innebär att den bör bestå av både kvinnor o män, olika åldrar, olika handicap, personer med olika ”mål med sitt golfspel” (tävla på ”elitnivå”, klubbtävlingar, par-tävlingar, spela med kompisar, resa o spela golf, mm), nybörjare o de som spelat länge, mm.

 

Senast ändrad 2024-06-29

Vilka är vi?

Mats Bengtsson
Mats Bengtsson
Sammankallande
Anna Sjölin
Anna Sjölin
Marcus Berntsson
Marcus Berntsson
Margaretha Jarvin
Margaretha Jarvin
Johanna Hultman
Johanna Hultman