Vad gäller vid sällskapsrond?

 

Handicapgrundande sällskapsrond

Varje form av spel (ej handicapgrundande tävlingsrond), över 9 t.o.m. 18 hål, med minst två spelare, alternativt en spelare och en markör, där spelet sker enligt Regler för Golfspel på en bana med giltig banvärdering och som uppfyller kriterierna för handicaprond. Hålen måste spelas i korrekt ordningsföljd och du måste spela minst nio hål för att få registrera den som en handicaprond.

Vid registrering av ronden ska markörens Golf-ID användas, detta för att systemet ska fungera som tänkt. Bland annat sänds ett automatiskt mail till markören när registrering har skett.

Svensk tillämpning: Det finns ingen begränsning för antalet handicapgrundande sällskapsronder för perioden mellan de årliga handicaprevisionerna.

Du får dock inte registrera mer än en 9-hålsrond per dag.

Det bästa sättet att reglera din handicap är att registrera dina ronder på Min Golf (Golf.se) eller via någon av de digitala scorekortsappar som är kopplade till Min Golf (t.ex. Golf GameBook eller OnTag). Observera att varje sådan registrering ska bestyrkas av markör. Det är viktigt att använda markörens Golf-ID (om bara namnet används kommer inte alla funktioner i GIT att fungera).
Genom att registrera hål för hål skapar du underlag för uppföljning och analys.

Spelhandicap

Spelhandicap utgörs av antalet handicapslag från en viss tee på den bana som spelas hämtat från Slopetabellen för det tee som ska spelas.

Senast ändrad 2022-06-03