Allmänt om golfens handicapsystem

Allmänt om golfens handicapsystem – Hur du får din första handicap och sedan kan förändra den

Längst ner på sidan finns länkar till mer omfattande information

Golf går ut på att med så få slag som möjligt ta bollen från tee till hålet på green. Vinner gör den som har minst antal slag över 18 hål eller det antal hål som bestämts.
Golf kan också spelas som matchspel och då spelar man varje hål för sig och ser vem som vinner hålet.

Men, det lite unika med golf är att det också finns ett handicapsystem.
Handicapsystemet inom golfen gör det möjligt för oss som spelare att kunna utjämna skickligheten med hjälp av tilldelade extraslag och därför kan spelare med olika förmåga ändå tävla mot varandra på ganska rättvisa grunder.

Detta förutsätter naturligtvis att man följer de regler som finns och registrerar sina ronder för att få en rättvisande handicap.

Hur man får ett Golf-ID och sin första handicap.

För att få Grönt Kort (som kan liknas vid ett körkort) behöver spelaren uppfylla vissa krav. 

 – Godkänd på det obligatoriska kunskapstestet i Min Golf.
 – Klara Spelprovet (spela 9 hål på motsvarande handicap 54 och få minst 18 poäng).

Resultaten på kunskapstesterna och spelprovet registreras i GIT Online.

På SGFs hemsida finns Grönt Kort-webben som ger grundläggande teoretiska kunskaper om golfspel, golfregler och golfvett och goda förutsättningar att klara kunskapstestet. Här finns två quiz där golfaren kan stämma av vad de lärt sig och träna inför kunskapstestet.

Mer om utbildning och krav kan du läsa på SGFs hemsida och i Regelverk för Grönt Kort

När dessa två delar är klara kan Golfklubben godkänna detta i GIT och tilldela spelaren Grönt Kort.

För att Golfspelaren sedan ska få ett Golf-ID med lösenord som ger rätt att spela och möjlighet att boka golftider, delta i tävlingar eller administrera handicap måste denne vara medlem i en Golfklubb.

Det enklaste är att du kontaktar Klubbens PRO och går någon av de kurser som anordnas. Här får du lära dig golfens grunder, både praktiskt och teoretiskt.
Du får också hjälp med det praktiska kring teoritestet, att genomföra spelprovet och när det är klart får du ett Grönt Kort.

När det gäller medlemskap i en golfklubb kan du med fördel vända dig till Receptionen eller Kansliet.
Finns olika typer av medlemskap, anpassat för ditt behov.

För barn upp till 12 år gäller Golfäventyret för det Gröna Kortet där man ”levlar” sig mot målet 54 i handicap. Sjögärdet är en korthålsbana som har utrustats med gula, blå och röda plattor som visar 100 banan, 50 banan samt 30 banan på alla hål. De kan också spela nio hål från 150-metersmarkeringen på par 4 och 5 och från främre utslagsplatsen på par 3 på stora banan. Alla hål räknas som par 3 och barnet får tre extraslag per hål och ska klara att få minst 18 poäng.
Även barn under 13 år kan använda sig av Grönt Kort utbildningen. Det finns ett anpassat kunskapstest för barn upp till 12 år och systemet känner av åldern via Golf-ID, så de automatiskt får upp barnfrågor.

Om man ”för länge sedan gått en utbildning”, om man anser att man kan spela golf eller om man utbildat sig utomlands och inte längre har en handicap “i systemet” (GIT) kan man anmäla detta till vår PRO, Receptionen eller vår Klubbchef. De kommer, tillsammans med dig, att undersöka om du behöver gå någon utbildning eller om den utbildning du gått är relevant. Behövs ingen ny utbildning kommer de tillsammans med Handicapkommittén att besluta om en handicap, som sedan registreras i systemet (GIT).

Allmänt om handicap.

Handicapsystemet bygger på att dina resultat bildar grunden för din handicap.

Fördelen med golfen är att vi inte påverkas av andras förmåga då vi har en egen boll att spela på.

Det är inte tillåtet att skaffa sig fördelar genom att låta bli att justera sin handicap för att på så sätt fuska sig till en högre handicap. Det är att göra sig till ”handicapmyglare” och det vill väl ingen vara?

Hela systemet bygger på ärlighet och tanken är att varje spelare själv reglerar sin handicap. Vilket sker genom att registrera spelade ronder. Klubben äger dock din handicap och kan vid behov hjälpa till att justera den tillsammans med dig.

Förändring av handicap sker normalt löpande genom registrering av spelarens resultat i GIT, alternativt kan beslut om handicapjustering registreras av Klubben.

Registrering i GIT kan ske av några olika anledningar:

  • Genom tävlingsverksamhet Varje singeltävling som spelas efter slagspelsregler hanteras av tävlingsledningen och ligger till grund för din handicapstatus. (Mer information finns under Handicapjustering vid tävling).
  • Genom att registrera sällskapsronder Sällskapsrond registreras av den enskilde på Min Golf eller i någon App (Mer information finns under Handicapjustering efter sällskapsrond).
  • Årlig översyn av medlemmarnas handicap Handicapkommittén gör årligen en manuell översyn med hjälp av rapporter i GIT Online. Här tar vi också fram statistik som visar hur många resultat våra medlemmar registrerar och hur många ronder som bokats. Dessa översyner kan föranleda handicapjustering för enskilda medlemmar. (Mer information finns under Årlig översyn av medlemmarnas handicap).
  • Under säsongen av handicapkommittén Om du gjort ett längre uppehåll – flera år – i ditt golfspel eller om du på grund av skada, sjukdom eller liknade fått sämre spelkapacitet än din handicap visar kan du hos handicapkommittén begära revision av din handicap. (Mer information finns under Justering efter hemställan hos Handicapkommittén).

Att spelstyrkan varierar är en naturlig del i spelet och så gör det även för de professionella spelarna. Man får heller inte glömma att banan har betydelse och vilket mod man befinner sig i när ronden spelas.

Handicapkommitténs uppgift är att på olika sätt följa utvecklingen av handicapet på klubben generellt och även på individnivå.
En relativt vanlig uppgift är att titta på enskilda medlemmars spelstandard när de, av olika anledningar, begär en revision av sin handicap. Här handlar det ofta om att höja spelarens handicap.
Även där några presterat osedvanligt goda resultat i t.ex. partävlingar (där poängen varit 45 eller bättre eller nettoresultatet varit 65 slag eller lägre) och resultatet sticker ut påfallande, kan det bli aktuellt med en handicaprevision.
Det förekommer också att andra klubbar vill ha information efter att någon av våra medlemmar presterat osedvanligt bra resultat.

Till sist vill vi påtala vikten av att registrera sina resultat på Min Golf.

Ju fler ronder som registrerats desto mer rättvisande handicap uppnås.

Medlemmar och uppgifter för Handicapkommittén

Världshandicapsystemet

Handicapjustering vid tävling

Handicapjustering efter sällskapsrond

Årlig översyn av medlemmarnas handicap

Justering efter hemställan hos Handicapkommittén

Mer om Handicap

Handicapregler (WHS) 2024

Senast ändrad 2024-03-19