Lokala trivsel - och ordningsbestämmelser

Allmänt
Lokala bestämmelser skall inte förväxlas med lokala regler.
Detta är bestämmelser som klubben anser nöd­vändiga för spelet och för en allmän ordning bl.a. ur säkerhetssynpunkt. 

Spelet skall bedrivas på ett för alla säkert och tryggt sätt. Att medvetet spela i annan riktning än vad som banarkitekten avsett måste ske utan risk för att någon kan komma att skadas. Att ropa ”fore” i en sådan situation är inte att spela på ett säkert och tryggt sätt.

I flagranta fall kan detta leda till anmälan till anläggningens ansvariga som bedömer om ärendet skall föras vidare till Stockholms Golfdistriktsförbund för prövning. Kan leda till avstängning upp till 2 år.

Banpersonal
Av arbetsmiljöskäl har banpersonal som arbetar på banan alltid företräde. Spelet får endast fortsätta om bollen blir framvinkad eller att banpersonalen finns väl utom skotthåll. Överträdelse av detta kan komma att beivras och kan leda till disciplinära åtgärder i enlighet enligt Handledningen för Säker Golf.

Golfvärdar
Under vissa tider finns det golfvärdar på banan för att hjälpa till och få spelet att flyta bättre. En golfvärd agerar på styrelsen uppdrag. Spelare är därmed skyldig att följa anvisningar som utfärdas av dessa. Detta kan innebära att långsamma partier ej tillåts spela alla hål eller ytterst avvisas från banan.

Självfallet skall detta ske i samförstånd så att partier som spelar långsamt får en chans att återta sin plats på banan. Underlåtenhet att följa golfvärds anvisning kan komma att beivras från klubbens ledning enligt dessa bestämmelser.

Hundar
Din hund är varmt välkommen hos oss – men skall alltid vara kopplad på anläggningen.

Rökning
Rökning är inte tillåten i klubbhuset och uteserveringen. Rökning på banan är inte förbjudet men hänsyn skall tas i bollen. Fimpar skall tas om hand och inte slängas på marken. Är numer bötesbelagt men sunt förnuft råder.

Snusning
Det finns inget förbud mot snusning. Däremot skall den som använder påssnus ta hand om restprodukten och inte slängas på marken. Är numer bötesbelagt men sunt förnuft råder.

Bunkerkrattor
Bunkerkrattor skall ligga helt i bunkern på en plats, där de minst påverkar spelet, efter att ni krattat den.

Skräp
Medförda förpackningar ska läggas i papperskorgar som finns på varje tee. När dessa är överfulla så måste ni tyvärr ta med skräpet till nästa sopkärl.

Golfvagnar
Golfvagnar får inte dras över tee eller green eller mellan green och hinder nära green.

Golfbilar
Golfbil ska i första hand följa dom vägar som finns. Är banan blöt skall bilarna köras på områden som gör minst skada för spelet. Golfbilen är körkortspliktig så B körkort är ett måste. Golfbilen är tvåsitsig och det är därmed plats för 2 golfbagar. Säten ska normalt var rena och därmed återlämnas i samma skick. Golfbilen ska sättas på laddning när den återlämnas. Golfbilen ska återlämnas så snart som möjligt efter avslutad rond.

Användande av egna fordon efter överenskommelse.

Vitmarkerad linje framför green
Vitmarkerad linje framför green utvisar gräns för golfbil och golfvagn.

Inspel mot green på hål sju Sjöslingan
Det är förbjudet att spela in mot green på hål 7 Sjöslingan innan spelarna förvissat sig om, att varken spelare eller banpersonal finns på green eller dess närhet.

Kiosk
Kaffepaus efter niohål får inte tas om spelet därigenom fördröjs.

Toaletter
Förutom de toaletter som finns på klubbhusområdet finns det en Bajamaja vid tee 4 Dal 4, en på vägen mot Sjö 4 samt en på tee 4 på Berg 8.

Dricksvatten
Finns intill rangen på 3 platser.

Klubbtvätt
Finns vid Bagförrådet.

Tillgänglighet för spel på golfbanan
Allt spel på banan skall vara anmält före start på de sätt som finns dvs appar, telefon eller i reception.