Justering efter hemställan hos HCP-Kommittén

 

På varje klubb ska det finnas en handicapkommitté som kan hantera enskilda individers handicapärende.

Om du gjort ett längre uppehåll – flera år – i ditt golfspel eller om du på grund av skada, sjukdom eller liknade fått sämre spelkapacitet än din handicap visar kan du hos handicapkommittén begära revision av din handicap.

För att handicapkommittén ska kunna göra en revision bör du under året ha registrerat minst fyra, helst fler, ronder. Om resultatet (poängen) på fyra ronder är någorlunda jämt kan det räcka, men om det är ett alltför varierande resultat kan det krävas ett större underlag.

Ett alternativ till att registrera ronder är att spela upp för pro eller annan omdömesgill spelare, som gör en bedömning av din spelkapacitet.

Handicapkommittén är restriktiv med höjningar och undviker att höja mer än 2,0 slag i ett steg.

Tillfälliga svackor ingår som en del i spelet vilket inte kommer att hanteras av handicapkommittén.

Senast ändrad 2024-06-12