Mer om handicap

 

Här finns information om handicap som inte passar på våra andra sidor.

1   Indexering
2   “Rättvisande handicap”

1    Indexering
Det kanske bästa med golfen är att spelare med olika spelstandard kan gå en spännande match mot varandra. Det är här handicapreglerna och indexeringen kommer in i bilden.

En förutsättning för matchspelIndexeringen av hålen är en förutsättning för matchspel med handicap, där spelarna tävlar om varje hål. Indexeringen bestämmer på vilka hål spelaren med högre spelhandicap “har slag” på sin motspelare, och alltså får håla i på en högre score och kanske ändå dela eller vinna hålet. 

Hålens index används också vid några former av slagspel, som poängbogey, men då bara relaterat till spelarens eget resultat på hålet och inte i jämförelse med andras. I poängbogey jämnar poängen också ut sig under en rond, eftersom exempelvis 2+2 poäng ger samma resultat som 1+3 poäng. Så även om man byter index på två hål, får man ändå ofta samma antal poäng total. Index är därför inte alls lika viktigt i poängbogey som i matchspel. 

Inte bara svårighetsgradMånga tror att indexering enbart handlar om hur svårt ett hål är, att banans allra svåraste hål alltid ska ha index 1. Men det är inte hela sanningen. För även om svårighetsgraden är en faktor, handlar det också om att sprida ut slagen jämnt över ronden för att ge bra förutsättningar för matchspel. Olika grupper av spelare har också olika svårt för olika typer av hål. Därför är det omöjligt att göra en bedömning av svårighetsgrad och fördelning av index som är korrekt för alla. Generellt är det dock lättare för en höghandicappare att dela ett par 3-hål, än ett längre par 4 eller par 5. Därför bör par 5-hål som regel ha något lägre index än par 3-hål. 

Så indexerar man bananDet är golfklubben som beslutar om indexeringen av den egna banan. Men regelverket och SGF har lämnat några tips och rekommendationer, som vi sedan efter bästa förmåga försökt att följa när vi gjorde indexeringen 2016 som infördes till säsongen 2017.

Bland annat skriver SGF:Undvik att ge index 1-4 till de tre första hålen eller tre sista hålen. Undvik också att ge index 1 till 6 på intilliggande hål. Det gör du genom att först dela in de 18 hålen i sex grupper med tre hål i varje: 1, 2, 3 sedan 4, 5, 6 och så vidare. När fördelningen är gjort bör summan inom de sex hålgrupperna ligga mellan 27 och 30.

En utmaning som vi då ställts inför är att vi använder oss av 3 st 9-hålsslingor som vi alternerar till 18-hålsslingor. Det innebär att de tre första hålen också kan bli hål 10, 11 och 12. Så ibland ska de inte vara de svåraste, samtidigt som de vid ett annat tillfälle ligger i mitten och ska vara de svårare. 

Handicapkommittén ser varje år över svårighetsgraden på hålen. Det finns en rapport som heter Hålstatistik som vi då använder. Dessa översyner har inte föranlett några förändringar i indexeringen. Under 2022 har flera hål byggts om och vi har därför beslutat att invänta 2023 års rapport för att se om det har skett några större förändringar när det gäller hålens upplevda svårighet. 

2    Rättvisande handicap

Handicapkommittén har under 2021 informerat om “Rättvisande handicap” i Puttar & Slag och här finns texterna samlade

Rättvisande handicap (Puttar & Slag nr. 12 2021):
Det finns säkert medlemmar som inte har som största mål att ha en så rättvisande handicap som möjligt.

Kanske spelar man utan att se antalet slag som en värdemätare.Kanske spelar man bara scratch (utan handicap), matchspel, scramble eller andra spelformer som ej är giltiga för registrering.
Kanske tävlar man bara mot sig själv.
Kanske är önskan att vinna eller placera sig i täten på tävlingar viktigare.

Men vi kan säkert vara överens om, att för att kunna tävla enl. handicapsystemet krävs att alla tävlande har en så “rättvisande handicap” som möjligt. Om inte alla tävlar på lika villkor är det inte särskilt roligt att tävla.

En “rättvisande handicap” innebär att du är ärlig mot dig själv, dina medspelare och “motståndare”! Detta gör spelet mycket roligare för samtliga både när du spelar sällskapsronder eller om du deltar i singel- eller partävlingar. Hela systemet bygger på ärlighet och tanken är att varje spelare själv registrerar sin handicap, vilket sker genom att registrera spelade ronder. Alla medlemmar representerar Nynäshamns GK när vi spelar på vår eller andras banor.

Rättvisande handicap (Puttar & Slag nr. 16 2021):I regelverket framgår att klubben ska granska enskilda spelare om det finns särskilda skäl. Dessa skäl kan, som SGF skriver, vara:
– Spelaren placerar sig ofta bra i tävlingar. Parallellt med detta handicapregistrerar spelaren många sällskapsronder med oftast dåliga handicapresultat

– Spelaren dominerar i lag- och partävlingar, men spelar aldrig individuella tävlingar eller registrerar handicapronder

– Spelaren bokar många ronder, men handicapregistrerar nästan aldrig dessa ronder eller registrerar bara när det är ett dåligt alternativt bra handicapresultat

Denna individuella översyn av enskilda medlemmar görs löpande under året när handicapkommittén får in signaler att någon medlem kanske inte har en helt rättvisande handicap. Dessa signaler kan komma från tävlingskommittén, vår PRO och andra medlemmar, men det kan också komma från andra klubbar. Innan vi eventuellt justerar någon medlems handicap kommer vi alltid att ha en dialog med vederbörande. 

Vi vill än en gång påpeka vikten av att registrera många resultat för att få en så rättvisande handicap som möjligt.

 

Vad säger regelverket om “Rättvisande handicap”? (Puttar & Slag nr. 18 2021):Vi har tidigare skrivit om Rättvisande handicap och nu ska vi titta lite mer på regelverket: 

1.3 Spelare, handicapkommittés och auktoriserat förbunds skyldigheter
spelare, handicapkommittéer och auktoriserade förbund spelar alla en viktig roll när det gäller att säkerställa att handicapreglerna verkställs och administreras på ett riktigt sätt. 

En spelare förväntas agera med integritet genom att följa handicapreglerna samt avstå från att använda, eller kringgå, handicapreglerna i syfte att vinna en orättvis fördel:
– Försöka att få så bra score som möjligt på varje hål

– Registrera giltiga handicapscorer för handicapändamål så snart som möjligt efter att ronden är färdigspelad, dock helst före midnatt lokal tid. 
– Registrera giltiga handicapscorer för att tillhandahålla rimligt underlag för sin uppvisade spelstandard
– Spela i enlighet med Regler för golfspel
– Intyga giltiga handicapscorer av andra spelare i gruppen
– Handicapsystemet bygger på att dina resultat bildar grunden för din handicap och sker normalt löpande genom registrering av spelarens resultat i GIT.

Det är inte tillåtet att skaffa sig fördelar genom att välja handicapronder eller att låta bli att justera sin handicap. Hela systemet bygger på ärlighet och varje spelare själv reglerar sin handicap.

Att regelbundet registrera spelade ronder och därmed löpande justera din handicap ger dig det mest rättvisande handicapet.

Din hemmaklubb äger dock din handicap och kan vid behov ta beslut om en handicapjustering tillsammans med dig.

Det är ju roligare för alla att spela på ett “rättvisande handicap” både för dig som spelare och för dina medspelare.

 

Rättvisande handicap & tävlingsresultat (Puttar & Slag nr. 21 2021):
När alla tävlingar är spelade ska Tävlingskommittén resp. Veteranerna gå igenom alla resultatlistor och se om det finns några medlemmar som sticker ut i form av många bra placeringar eller MYCKET bra resultat på enskild tävling.

Skulle det finnas några medlemmar att granska, är det en uppgift för Handicapkommittén. När detta arbete gjorts, är det sällan många namn som sticker ut. Men visst finns det några som har mycket bra resultat och kanske också ganska ofta hamnar högt upp på resultatlistan.

Men när man tittar närmare på dessa medlemmar och hur de spelat i övrigt och registrerat sitt spel så har vi inte något som ser konstigt ut.

Det enda man skulle önska är att några som placerar sig särskilt bra i partävlingar också deltog i singeltävlingar (t.ex. KM), detta för att Handicapkommittén men också övriga tävlande skulle få ett bättre underlag för att göra sina bedömningar. 

Vi är ju alla betjänta av ett så rättvisande handicap som möjligt och det blir då roligare för alla att delta i våra handicaptävlingar.

 

Senast ändrad 2023-02-02