Årlig översyn av medlemmarnas handicap

 

Enl. SGF:s handicapregler ska klubben årligen göra en översyn av medlemmarnas handicap.
Men det poängteras också att ”Om en spelare registrerat sina handicapronder på ett korrekt sätt finns det ingen anledning att justera spelarens handicap. Därför bör handicapkommittén vara restriktiv med manuella justeringar såvida inte spelaren kan peka på särskilda skäl”.

Det innebär att vi kommer att koncentrera oss på att följa upp hur våra medlemmar registrerar sitt spel. Till vår hjälp har vi en rapport i GIT Online som bland annat visar hur många resultat respektive bokade ronder varje medlem gjort under det gångna året.

Vi vill vara tydliga med att för de som tävlar och använder sig av handicap är det viktigt att ha en ”rättvisande” handicap. Detta oavsett om man deltar i tävlingar som klubben anordnar eller man tävlar med kompisar eller släkten.

Men det är långt ifrån alla som tävlar eller bryr sig om vilken handicap man har.
Det finns också många som tävlar utan att använda sig av handicapsystemet.
Då har det inte samma betydelse om man registrerar sitt spel eller inte.

 

Det finns också en annan rapport som vi tar ut från GIT Online.
Den rapporten heter ”Handicaphistorik per person WHS” och är en sammanställning per spelare med alla fakta från denna spelares registrerade handicapronder under året.

 

Denna rapport hinner vi naturligtvis inte ta ut för alla våra medlemmar utan det görs när det finns särskilda skäl. Dessa skäl kan, som SGF skriver på sin hemsida, vara;

► Spelaren placerar sig ofta bra i tävlingar. Parallellt med detta handicapregistrerar spelaren många sällskapsronder med oftast dåliga handicapresultat. 

► Spelaren dominerar i lag- och partävlingar, men spelar aldrig individuella tävlingar eller registrerar handicapronder. 

► Spelaren bokar många ronder, men handicapregistrerar nästan aldrig dessa ronder, eller registrerar bara när det är ett dåligt alternativt bra handicapresultat. 

 

Denna individuella översyn av enskilda medlemmar ska, enl. regelverket, göras i samband med den årliga översynen av medlemmarnas handicap.

Men det är också något som görs löpande under året när Handicapkommittén får in signaler att någon medlem kanske inte har en helt rättvisande handicap. Dessa signaler kan komma från Tävlingskommittén, vår PRO och andra medlemmar, men det kan också komma från andra klubbar. 

Innan vi eventuellt justerar någon medlems handicap kommer vi alltid att ha en dialog med vederbörande.

Vi vill än en gång påpeka vikten av att registrera många resultat för att få en så rättvisande handicap som möjligt. 

Senast ändrad 2023-01-28