Policy för Introduktionskort

SGF:s och SGDF:s introduktionskort och utmärkelsekort samt PGA, GAF, SGA-kort kan nyttjas för besök hos oss på Nynäshamns Golf i tjänste- och studiesyfte.

Nynäshamns Golf ger möjlighet till spel utan erläggande av greenfeeavgift för innehavare av SGF:s och SGDF:S introduktionskort och utmärkelsekort samt innehavare av PGA, GAF och SGA-kort förutsatt att besöket har anmälts minst en dag i förväg. Möjligheten till spel utan erläggande av greenfeeavgift gäller EJ vid spel lördag, söndag, helgdag

Vid deltagande i tävling kan ovanstående kort ej användas.

Möjlighet till spel för innehavare av korten gäller vid ett speltillfälle per säsong. 

Anmälan av besök sker enligt nedan, om föranmälan inte görs så gäller ordinarie greenfee.

För spel på SGF:s introduktionskort, SGDF:s introduktionskort samt utmärkelsekort, GAF-kort, PGA-kort och SGA-kort görs föranmälan till: info@nynashamnsgk.se