Medlemmar & uppgifter för handicapkommittén

Sammankallande: Mats Bengtsson

Medlemmar: Anna Sjölin, Bo Nilsson, Johanna Hultman, Marcus Berntsson & Margaretha Jarvin

Handicapkommittéens uppgifter. 

Informera medlemmarna om golfens handicapsystem och om vikten av att registrera ronder på Min Golf om man vill ha en så rättvisande handicap som möjligt. Detta kan bland annat ske i Puttar & Slag, redovisningar på årsmöten eller vid andra träffar.

Medlemmen ska i första hand spela sig till sin egen handicap, men ibland kan det hända att det finns anledning för handicapkommittén att göra en större och snabbare justering än vad som kan ske genom registrering av eget spel. Det kan vara medicinska skäl (sjukdom eller skada av mer bestående art) eller ett långt speluppehåll.

Ta emot önskemål från enskilda medlemmar som vill få sin handicap justerad. Kommittén tar fram relevant underlag och tittar på de motiv som medlemmen lagt fram.
Därefter fattas beslut om ev. justering.

Årlig översyn av medlemmarnas handicap med hjälp av de rapporter som går att ta ut ur GIT Online. Ska vara klart senast den 31 januari.

Uppkommer diskussion om en spelare (medlem) har ett rättvisande handicap eller inte (har en handicap som speglar hens aktuella spelstandard), ska även detta tas upp av handicapkommittén.

Besvara frågor från andra klubbar som kontaktar oss och har frågor eller synpunkter på någon av våra medlemmars handicap.

Ta fram lämplig statistik (uppdelat) för att på sikt kunna utvärdera medlemmarnas handicapförändring och med det som underlag utveckla klubbens verksamhet.

Lämna rapport till GK vid deras styrelsemöte.

Alla punkterna ska följas upp, analyseras och ligga till grund för ev. framtida förändringar.

Ta fram underlag för verksamhetsberättelse och skicka till ordförande i GK.

Handicapkommittén ska vara allsidigt sammansatt.
Det innebär att den bör bestå av både kvinnor o män, olika åldrar, olika handicap, personer med olika ”mål med sitt golfspel” (tävla på ”elitnivå”, klubbtävlingar, par-tävlingar, spela med kompisar, resa o spela golf, mm), nybörjare o de som spelat länge, mm.

Namn HCP Född år Mobil E-post
Mats Bengtsson 23 1952 073-310 95 60 bengtssonmats87@gmail.com
Anna Sjölin 5 1976 070-280 14 12 anna.sjolin76@gmail.com
Bo Nilsson 22 1949 072-571 81 43 bo49.nilsson@gmail.com
Johanna Hultman  23 1968 070-535 43 80 johanna.hultman68@gmail.com
Marcus Berntsson 0 1993 070-233 42 80 marcus.berntsson@flexibelluftbehandling.se
Margaretha Jarvin 25 1973 073-942 31 05 mj@elproman.se

 

Senast ändrad 2024-04-03