Slopekalkylatorer

Vi har tre olika slingor och respektive slinga har en egen slope. Mata in ditt hcp på rätt slopekalkylator nedan. 

18-hål Berg-Dal

18-hål Dal-Sjö

18-hål Sjö-Berg