Världshandicapsystemet

 

Världshandicapsystemet är ett gemensamt system som gäller över hela världen.

Handicapsystemet är baserat på ett snitt av de 8 bästa av dina 20 senast registrerade ronder.

För att handicapsystemet ska bli bra och kunna spegla din nuvarande spelstandard behöver systemet aktuella data att jobba med.

Ta därför som vana att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf, både bra och dåliga.

Grunderna i världshandicapsystemet

Ett snittsystem. Din exakta handicap är genomsnittet av de 8 bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap på Min Golf. 

Max exakt handicap är 54,0. Samma förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare. Ingen handicap är ”finare” än någon annan.

Det finns inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt. Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån handicap.

Två sätt att registrera score i Min Golf. Genom att registrera hål för hål skapar vi bästa möjliga underlag för att indexeringen av våra hål kan göras efter den svårighetsgrad som de som spelar banan upplever. I regelverket står bland annat; “…..med varje hål rankat efter sin svårighetsgrad relativt par”. Det är bara genom att registrera hål för hål som spelaren kan lämna underlag till den rapport som visar svårighetsgrad på varje hål.

Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (t.ex. slaggolf).

Du hanterar din handicap i Min Golf, där du också kan se din exakta handicap, vilka ronder snittet baseras på och mycket annat.

PCC (Playing Condition Calculation)

PCC är en beräkning i världshandicapsystemet som avgör om förhållandena den dagen avviker från normala spelförhållanden i sådan grad att de på ett betydande sätt påverkat spelarens prestation. Det kan till exempel handla om väderförhållanden, banförhållanden, och banuppsättning. Vill ni veta hur det fungerar och hur det går till kan ni läsa mer på SGF’s hemsida: läs mer här

Spel i flera länder, som man vill registrera på Min Golf

När man spelar utomlands i länder som också använder sig av världshandicapsystemet (samma regelverk) så är det bara att registrera på Min Golf som vanligt. Skillnaden är att systemet inte har värden för alla utländskabanor utan dessa måste man själv fylla i.
Det gäller;

Slope och Corse Rate (CR) värde för den tee du spelat. Värdet hittar du på klubbens slopetabell för banan du spelat. Värdet kan även finnas på scorekort eller klubbens hemsida. Banans Par ska också läggas in. Ev. PCC för dagen kan också läggas in och du kan (tidigast dagen efter) kontakta klubben som du spelat på för att få reda på värdet för dagen du spelade.

Medlem i flera länder registrerar i samtliga länders system
Världshandicapsystemet innebär att vi har samma regelverk och kan jämföra våra resultat och spela golf med handicap på ett så rättvist sätt som möjligt.
Men som alltid gäller det att den enskilde måste vårda sin handicap och registrera sina resultat löpande för att alltid ha en så rättvisande handicap som möjligt.
Tyvärr använder länderna sig av olika datasystem (som inte kommunicerar med varandra) vilket medför att alla dina registrerade resultat måste läggas in i samtliga datasystem som man använder dvs i alla system för att visa den aktuella rättvisande handicapen.
Är man medlem i en utländsk klubb och använder landets Golfdatasystem för att hålla sin HCP uppdaterad måste även resultatet registreras på Min Golf så att man i GIT har en uppdaterad HCP. 

En vanlig fråga

”Varför höjdes jag efter en bra rond?”

Anledningen är att världshandicapen är ett snittsystem som tittar på dina 20 senaste ronder. Det handlar därför inte bara om den nya ronden du just registrerat utan också ronden som ”föll bort” och blev din 21:a rond.

Om den som föll bort var ännu bättre än den som tillkom blir snittet av de 8 bästa högre, trots att du registrerat ett handicapresultat som var lägre än din exakta handicap. Därför kan du få en högre exakt handicap trots att du registrerat en bra rond.

 

Mer information

Klubbens handicapkommitté

Har du frågor eller funderingar gällande din handicap, kontakta vår sammankallande i handicapkommitté:
Mats Bengtsson   bengtssonmats87@gmail.com   073-310 95 60

Information från Svenska Golfförbundet

Mer information samt svar på fler av de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska Golfförbundet: golf.se/varldshandicapsystemet.

Där finns också en digital utbildning i handicapsystemet

Senast ändrad 2024-04-03