Vad gäller vid tävling?

 

Handicapgrundande tävlingsrond

Varje tävlingsrond som uppfyller kriterierna för handicaprond och där tävlingen arrangeras av till SGF ansluten klubb.

Parspel och matchspel är inte handicapgrundande. Vid extremt bra tävlingsresultat kan handicapkommittén justera handicapen grundat på uppnått resultat. Självfallet efter diskussion med spelaren.

Klubben administrerar resultatet och att handicapjusteringar görs i GIT räcker för att tävlingen ska anses arrangerad av klubben.

Rond i tävling med valfri starttid och medtävlare är handicapgrundande tävlingsrond om övriga kriterier är uppfyllda.

Hemmaklubb

En spelares hemmaklubb är den till SGF anslutna klubb som ansvarar för spelarens handicap (handicapförande klubb).

Minimiantal registrerade ronder för att delta i tävling

Tävlingsledningen kan i sina tävlingsvillkor bestämma att spelaren måste ha ett minimiantal handicapronder i sin scoredokumentation för att få delta i vissa tävlingar.

Handicapgränser

I världshandicapsystemet finns inte några handicapgrupper.
Men tävlingsledningen kan inrätta handicapgränser (uppåt, nedåt, klassindelning) vid enskilda tävlingar. Detta ska framgå av tävlingsvillkoren.

Senast ändrad 2024-06-12