Styrelsen

Verksamheten på klubben drivs i två parallella spår och med två styrelseorgan: 

Nynäshamns Golf AB och Nynäshamns Golfklubb.

Stadgar för golfklubben hittar du i pdf nedan

 

 

Nynäshamns Golf AB - Styrelse

Stig Thorslund
Stig Thorslund
Ledamot
Bo Nilsson
Bo Nilsson
Ordförande
Rolf Drysén
Rolf Drysén
Ledamot
Bernt Söderlund
Bernt Söderlund
Suppleant
Ulf Lindstén
Ulf Lindstén
Suppleant
Patrik Berntson
Patrik Berntson
Ledamot
Johan Engrund
Johan Engrund
Ledamot

Nynäshamns Golfklubb - Styrelse

Pål Sundquist
Pål Sundquist
Ordförande
Karin Vikberg Ekström
Karin Vikberg Ekström
Vice ordförande , kassör
Linda Falk
Linda Falk
Ledamot
Bertil Gyllander
Bertil Gyllander
Ledamot
Mats Bengtsson
Mats Bengtsson
Ledamot, handicapkommittén
Monica Holmberg
Monica Holmberg
Suppleant, medlems kommittén