- Aldrig mer 3-putt!

Bli en bättre puttare!

Här kommer vi gå igenom grunderna i puttning & även greenläsning! 
Under denna kurs kommer vi genom övningar skapa bättre förståelse för vad och hur vi ska göra för att enklare kunna undvika 3 -puttar! 

Några saker som är viktiga är: 

Sikte 
Bollstart
Hastighet

Antal deltagare: Min 3 max 10 
Plats: Puttinggreen 
Tid: 1,5 timmar
Pris: 495 kr per deltagare, 
Datum:

Söndag 7/7 
11.00 - 12.30

Söndag 14/7 
13.00 - 15.30 

Tisdag 16/7 
11.00 - 12.30

Onsdag 24/7 
14.00 - 15.30 

Anmäl dig 7 Juli Anmäl dig 14 Juli Anmäl dig 16 Juli Anmäl dig 24 Juli