Fritt val av tee

Den 1 augusti 2023 kommer vi att övergå till ”fritt val av tee” på i princip samtliga handicap-tävlingar, det innebär att damer kan välja mellan Tee 1, 2, 3 eller 4 och herrar mellan 2, 3 och 4. De tävlingar som kommer att ha anvisad Tee är de tävlingar som spelas utan handicap samt de där sponsorn eller tävlingskommittén har specifika önskemål angående just Tees!

Vi har fram till nu försökt med att styra val av tee och efter utvärdering kommit fram till att vi ändrar till fritt val. Vi har en bana som är slopad för att ge spelarna (damer & herrar) en möjlighet att spela från olika tees och då kanske finna den tee som passar individens slaglängd bäst eller att variera sig och därigenom öka spelglädjen. Handicap systemet (och slopningen) är ju till för att vi ska kunna spela ”på lika villkor” mot varandra från vilken tee som helst, väljer man en tee som gör banan kortare för man färre slag i tilldelning (Spel hcp) och väljer man en tee som gör banan längre så får man fler slag i tilldelning. Allt bygger ju också på att spelarna är ganska konsekventa när man hittat den tee som ger störst spelglädje och då kommer spelaren i sinom tid att erhålla ett rättvisande hcp.

Mvh Tävlingskommittén